miércoles, 30 de junio de 2010

Acaba junio


Aire
con tantas cosas en él.Pau Riba, "Cançó 7a en colors", Dioptría II (1971)

CANÇÓ 7a EN COLORS
I
Ha plogut sobre el meu cap
i ha crescut herba molt fresca
he sortit a passejar
la testa florida i verda
perquè també s'hi han fet flors
com si jo fos una gerra
després ha sortit el sol
i he sentit olor de terra
Fixa't jo quin cap més verd
quina enveja, quina enveja!
papallones i ocellets
s'hi posen i les abelles
Fixa't jo quin cap més verd
quina enveja, quina enveja!
II
El vent m'ha dut grans de blat
i com que ja és primavera
les espigues s'han llevat
per damunt dels brins de l'herba
i han cobert les flors del foc
car també han crescut roselles
i per fer-me un cap tot d'or
el sol m'ha pansit la gespa.
Fixa't jo quin cap més groc
quina enveja, quina enveja!
papallones i ocellots
s'hi posen i les abelles
Fixa't jo quin cap més groc
quina enveja, quina enveja!
III
L'estiu m'ha dut la calor
i ha arribat el temps de sega
he anat a cal segador
-vinc perquè em segueu la testa
podeu segar tot el blat
però per res ni una rosella!
i he sortit al carrer gran
amb la testa ben vermella
Fixa't jo quin cap vermell
quina enveja, quina enveja!
papallones i grans ocells
s'hi posen i les abelles
Fixa't jo quin cap vermell
quina enveja, quina enveja!
oh, quina enveja em tens
oh, quina enveja em tens
oh, quina enveja em tens
IV
Les roselles s'han pansit
la tardor no té donzelles
i els meus cabells blancs i fins
m'han omplert de nou la testa
l'hivern m'ha cobert de neu
m'ha robat les flors i l'herba
i el fred m'ha fet presoner
amb el cap blanc com la pedra.
Fixa't jo quin cap més blanc
quina enveja, quina enveja!
ni papallones ni ocells
s'hi posen ni les abelles
On és la pluja on és?
On és el blat, on és l'herba?
On és la pluja, on és?
On és la pluja, on és?
on és, on és, on és?
on és la pluja, on és? 
 
CANCION 7ª EN COLORES
I
Ha llovido sobre mi cabeza
Y ha crecido hierba muy fresca
He salido a pasear
La testa florida y verde
Porque también han crecido flores
Como si yo fuera una maceta
Después ha salido el sol
Y he sentido olor a tierra
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más verde!
¡Qué envidia!,¡ qué envidia!
Mariposas y pajaritos
Se posan y las abejas
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más verde!
¡Qué envidia!,¡ qué envidia!
II
El viento me ha traído granos de trigo
Y como ya es primavera
Las espigas se han levantado
Por sobre las briznas de hierba
Y han cubierto las flores del fuego
Porque también han crecido amapolas
Y para dorarme totalmente la cabeza
El sol me ha agostado el césped.
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más amarilla!
¡Qué envidia!, ¡qué envidia!
Mariposas y pajarracos
Se posan y las abejas
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más amarilla!
¡Qué envidia!, ¡qué envidia!
III
El verano me ha traído el calor
Y ha llegado el tiempo de siega
He ido a casa del segador
-Vengo para que me seguéis la testa
Podéis segar todo el trigo
Pero, ¡de ningún modo una amapola!
Y he salido a la calle grande
Con la testa muy roja
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más roja!
¡Qué envidia! ¡qué envidia!
Mariposas y grandes pájaros
Se posan y las abejas
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más roja!
¡Qué envidia! ¡qué envidia!
Oh, qué envidia me tienes!
Oh, qué envidia me tienes!
Oh, qué envidia me tienes!
IV
Las amapolas se han mustiado
El otoño no tiene doncellas
Y mis cabellos blancos y finos
Han llenado de nuevo mi cabeza
El invierno me ha cubierto de nieve
Me ha robado las flores y la hierba
Y el invierno me ha hecho prisionero
Con la cabeza blanca como una piedra
Fíjate, yo, ¡qué cabeza más blanca!
¡Qué envidia! ¡qué envidia!
Ni mariposas ni pájaros
Se posan, ni las abejas
¿Dónde está la lluvia, dónde?
¿Dónde el trigo?, ¿dónde la yerba?
¿Dónde está la lluvia, dónde?
¿Dónde está la lluvia, dónde está?
¿Dónde, dónde, dónde?
¿Dónde está la lluvia, dónde? 
 
Fuente: La Comunidad
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario